Espas Kreyòl louvri yon fenèt sou listwa peyi nou pou ede n konprann pi byen moun ak evénman tan lontan. Nan espas sa a, nou envite w vin koute youn nan maton nan kesyon rapòte: Fritz Valesco, PititFèy.

Li tire pòtre tou sa l jwenn nan listwa, epi li lage yo ban nou nan “Fèy papye listwa”.  Se vre tan ayè pa tan jodi, men tan ayè ak tan jodi sanble tankou de marasa. 
Jan Ti Tonton abitye di:
“Pou san konprann
Ka vin konprann
Koute pou n ka aprann!”

Espas Kreyòl envite w vin koute Pitit Fèy, nan “Fèy papye listwa”!

Konekte avèk Espas Kreyòl, samdi demen an, samdi 30 me 2020, soti dezè (2:00) rive katrè (4:00), pou nou selebre Fèt tout Manman Ayisyen yo! Envite tout Ayisyen konekte an Kreyòl sou Facebook.com/haupinc ak sou lòt platfòm (radyo ak televizyon) ki nan afich la. Espas Kreyòl ap tann nou tout! Vin fete fèt manman avèk nou! Kowona pa kowona, n ap fete fèt manman! Bòn fèt Manman!