KLIKE LA A POU W KA PATISIPE NAN KONFERANS LAN.

Nan prezantasyon sa a Menes Dejoie gade plas Kreyòl ak vodou te genyen nan mouvman rezistans ak liberasyon mas esklav yo nan tan lakoloni. Li esplike sa k pase apre zansèt te rive rache libète yo ak endepandans peyi a nan men kolon blan yo.

Dejoie gade ki sa k pou fèt pou transfòmasyon sosyete a debloke kote li ye depi 1804 la.

 

6 Desanm 2020 :   Kreyòl : Lang Rezistans, Lang Liberasyon, Lang Transfòmasyon Ayiti – Pwofesè MENES DEJOIE / Espas Kreyòl
 
Konferans sa yo ap fèt soti 6pm pou rive 8pm sou platfòm “Zoom” “Haiti Edu-Action” https://us02web.zoom.us/j/87626829190?pwd=bkdia2QwN3V2aHZjT25wbFpxKzVuUT09
(Meeting ID: 876 2682 9190 Password: 233486).
Nou espere ke w ap patisipe avèk nou nan chita koze sa yo e, deja, n ap di w mèsi anpil pou desizyon entèlijan sa a.

 

 

Espas Kreyòl louvri yon fenèt sou listwa peyi nou pou ede n konprann pi byen moun ak evénman tan lontan. Nan espas sa a, nou envite w vin koute youn nan maton nan kesyon rapòte: Fritz Valesco, PititFèy.

Li tire pòtre tou sa l jwenn nan listwa, epi li lage yo ban nou nan “Fèy papye listwa”.  Se vre tan ayè pa tan jodi, men tan ayè ak tan jodi sanble tankou de marasa. 
Jan Ti Tonton abitye di:
“Pou san konprann
Ka vin konprann
Koute pou n ka aprann!”

Espas Kreyòl envite w vin koute Pitit Fèy, nan “Fèy papye listwa”!

Konekte avèk Espas Kreyòl, samdi demen an, samdi 30 me 2020, soti dezè (2:00) rive katrè (4:00), pou nou selebre Fèt tout Manman Ayisyen yo! Envite tout Ayisyen konekte an Kreyòl sou Facebook.com/haupinc ak sou lòt platfòm (radyo ak televizyon) ki nan afich la. Espas Kreyòl ap tann nou tout! Vin fete fèt manman avèk nou! Kowona pa kowona, n ap fete fèt manman! Bòn fèt Manman!