Di Bonjou Montre Chemen

Di Bonjou Montre Chemen

[embed]https://youtu.be/Bs0xRLOPaJk[/embed] Di bonjou gen on gwo wòl nan leve-jwenn nou. Depi nou piti, granmoun nou fè devwa yo, yo aprann nou di bonjou. Gen anpil... Details
Mande … an franse

Mande … an franse

Mande … an franse (DPGP 1, pp. 220-222)    Malgre nou pati kite lakay, gen de pawòl, ki ta plis fè sans lakay, ki pa... Details
On Vire Tounen nan Dèyè Pawòl

On Vire Tounen nan Dèyè Pawòl

On vire tounen nan Dèyè Pawòl Nan ribrik sa a, Espas Kreyòl envite nou chak semenn pou n al fè on viren tounen dèyè pawòl... Details
Pawòl Granmoun. Pawòl Bon Lizay.

Pawòl Granmoun. Pawòl Bon Lizay.

Pawòl Granmoun. Pawòl Bon Lizay. Pwovèb se ti ranmase esperyans lavi yon pèp, afòs yo repete yo rantre nan memwa leve-jwenn pèp la. Gen bonkou... Details
Polin Bris – (Pitit Fèy ap rakonte) – Premyè Pati

Polin Bris – (Pitit Fèy ap rakonte) – Premyè Pati

Pitit Fèy se yon potomitan nan avansman kreyòl nan peyi nou. Pandan plis pase 30 lane, anpil moun toujou pran ti chèz ba yo pou... Details
Pitit Fèy – Fritz Valesco

Pitit Fèy – Fritz Valesco

Espas Kreyòl louvri yon fenèt sou listwa peyi nou pou ede n konprann pi byen moun ak evénman tan lontan. Nan espas sa a, nou... Details
Kat Sezon

Kat Sezon

Quatre Saisons se on chante ki parèt premye fwa sou fas B plak “6ème Anniversaire” gwoup mizikal Les Shleu-Shleu (Haiti Record, 1971). Nou toujou konnen... Details
Tande, Koute, Koute Byen

Tande, Koute, Koute Byen

Tande, Koute, Koute Byen Sa nou tande fòme baz on bon pati nan konesans nou. Nou pa gen kontwòl sou son ki anvayi nou, antre... Details