Chapit 2, Lajan

Lajan 1. Definisyon Espè nan ekonomi ak finans vini ak plizyè definisyon pou lajan. Pou on premye group espè, lajan se nenpòt bagay ki gen... Details

Ribrik finans, Sa nou vle akonpli

Objektif nou se devlope yon kwonik an kreyòl sou tout koze ki gen rapò ak finans nan yon fòm ki ka pèmèt nenpòt moun ki... Details

Chapit 1, Mete lòd nan finans nou

Nan ki moman on moun ta dwe kòmanse mete lòd nan finans li? Genyen on pwovèb lakay ki di: “Pi bonè se granm maten”. Enben,... Details
Antreprenarya

Antreprenarya

Antreprenarya Joseph D. Chery, BBA, MA, Financial Consultant Jan sistèm ekonomik la òganize jodi a, ak gwo konpetisyon chen manje chen ki genyen ant divès... Details