Nan Yon Peyi Tèt Anba

Pou ki rezon sistèm lekòl Ayiti a tèt anba? Anvan moun reponn keksyon an, se pou yo chonje lekòl fèt pou moun, espesyalman pou timoun.Timoun... Details
Lapriyè devan Katedral

Lapriyè devan Katedral

Yon jou, m kanpe devan Katredal. Wi, yon jou, m kanpe devan Katedral. Aa! Jou sa a, se pi bèl priyè m janm tande. M... Details
Georges Castera pran devan… L ale!              Vandredi 24 janvye 2020

Georges Castera pran devan… L ale! Vandredi 24 janvye 2020

Ou pral konn Jòj - (Kow, kow, know) Onè - (yon vwa reponn) Respè! Ki wou? - Se mwen! - Ki wou? - Se mwen... Details

Senpozyòm 2019 Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen

    Senpozyòm 2019: Lang Kreyòl ak Kilti Ayisyen  (2019 Symposium on Haitian Creole Language & Culture) October 25-26, 2019, Brooklyn College, The City University... Details
Ekri Kreyòl Fasil-Biwo Nasyonal Alfabetizasyon

Ekri Kreyòl Fasil-Biwo Nasyonal Alfabetizasyon

18 me  1991 Dizui me mil nèf san katreven onz Fèt drapo. Fèt inivèsite. Viv lavi pou tout moun. Viv lapè pou tout moun. Viv... Details
Yon apèsi sou istwa lang kreyòl nou an

Yon apèsi sou istwa lang kreyòl nou an

  Orijin ak devlopman lang kreyòl ayisyen Lang kreyòl nou an fèt e li grandi nan Sen Domeng ant 1680 ak 1741. Lè m pale... Details
Ekri kreyòl fasil

Ekri kreyòl fasil

Ekri kreyòl fasil - Yves Raymond   Kèk dat enpòtan sou koze òtograf lang kreyòl ayisyen M ap kòmanse ak kèk dat enpòtan ki gen... Details
RESPÈ NAN LANG NOU / RESPÈ POU DEMOKRASI

RESPÈ NAN LANG NOU / RESPÈ POU DEMOKRASI

RESPÈ NAN LANG NOU / RESPÈ POU DEMOKRASI (Twazyèm Pati) Rozevel Jean-Baptiste/Wozvèl Janbatis E si biznis nou yo te pale lapawoli respè? Pi gwo senbòl... Details
LÈ KREYÒL AP FÈ MEDIZAN MALPALAN

LÈ KREYÒL AP FÈ MEDIZAN MALPALAN

KONTIMAS JIJE L OSNON LÈ KREYÒL AP FÈ MEDIZAN MALPALAN ESPLIKASYON (Rozevel Jean-Baptiste / Wozvèl Janbatis) Gen de imaj ki rete kole sou ekran sèvo... Details