Ekspozisyon Mondyal 1949, Haiti

Ekspozisyon Mondyal 1949, Haiti

Haiti patisipe nan premye Ekspozisyon mondyal an 1862 a Lond. Haiti patisipe nan pi fò ekposiyon sa nan 19-vyèm, 20-tyèm e 21-inyèm syèk la. Foto... Details