Chapit 1, Mete lòd nan finans nou

Nan ki moman on moun ta dwe kòmanse mete lòd nan finans li? Genyen on pwovèb lakay ki di: “Pi bonè se granm maten”. Enben,... Details