On politik memwa

On politik memwa

On politik memwa (DPGP 1, pp. 25-27)   Jedi 27 Janvye 2005, radyo, jounal, televizyon, entènèt te manche klewon yo pou fè lemonn antye chonje... Details
Mande … an franse

Mande … an franse

Mande … an franse (DPGP 1, pp. 220-222)    Malgre nou pati kite lakay, gen de pawòl, ki ta plis fè sans lakay, ki pa... Details
On Vire Tounen nan Dèyè Pawòl

On Vire Tounen nan Dèyè Pawòl

On vire tounen nan Dèyè Pawòl Nan ribrik sa a, Espas Kreyòl envite nou chak semenn pou n al fè on viren tounen dèyè pawòl... Details