Pawòl Granmoun. Pawòl Bon Lizay.

Pwovèb se ti ranmase esperyans lavi yon pèp, afòs yo repete yo rantre nan memwa leve-jwenn pèp la.

Gen bonkou pwovèb ki sou fòm on leson: sa pou nou fè, sa pou nou pa fè; sa k dwe fèt, sa k pa dwe fèt; jan sa fèt pou fèt, jan sa pa dwe fèt.

Sèvi ak pwovèb se youn nan fason nou ri­­ve kenbe kontak ak lang nou ansanm ak le­ve-jwenn nou. Pwovèb pèmèt jenerasyon ki prale ak jenerasyon k ap vini kenbe men youn ak lòt pou pèmèt lang nou ak leve-jwenn nou rete djanm.

Anpil pwovèb bay prensip ak mo­ral ki ka sèvi bousòl pou gide kominote a. Gen pwo­vèb pou tout sikonstans. On pwovèb kapab sèvi kòm mwa­yen pou granmoun tanmen on koze ak timoun sou kesyon ki enpòtan pou lavi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>