Pitit Fèy se yon potomitan nan avansman kreyòl nan peyi nou. Pandan plis pase 30 lane, anpil moun toujou pran ti chèz ba yo pou yo tande msye sa a k ap rakonte istwa Ayiti, nan fason pa l. Se avèk anpil lakontantman n ap fè w tande yon ti moso nan travay sa a.

Mezanmi, tou sa nou pral tande yo se pozisyon Pitit Fèy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>