Ou pral konn Jòj

– (Kow, kow, know) Onè

– (yon vwa reponn) Respè! Ki wou?

– Se mwen!

– Ki wou?

– Se mwen towo gwonde brave danje reskonsab malè. Ki wou?

– Se mwen ti nèg d Ayiti… Ayiti Toma… M monte chwal mwen devan dèyè lè mwen vle.

– Men ki wou, tonnè!

– M kase chenn nan pale kreyòl, ekri franse .. . Mwen fè lago kache ak lapawoli, m gen dizon ak tout pyebwa nan lanati. M mare lalo ak bèt nan lanmè.

– Sa k mennen w isit?

– M vin defann kòz ti nèg ti zòrey kabrit ki mare disèt ne anba kòd lamizè.

– Ki dat ou fèt?

– Se Antwàn nan gonmye ou ye, ou konn dat mwen fèt, ou konn dat m ap mouri!

– Ou fèt an trannsis, pa vre?

– Ou te konnen… pou ki ou mande m?

– Ou se yon belijeran! Yon grenn pwonmennen! Ou te vire won an Frans… Ou te ann Espay… ! Men kote bistouri w … kote sonn ou?

– Papa fè pitit, li pa fè santiman l. Depi m tou piti pwezi reklame m.

– Tande non, ou konnen isit se antre pa soti?

– Pwezi se lafimen dife, li antre soti kote li vle, powèt gen pwen disparèt… Powèt se lonbray. Men li la a, pran l si w kapab.

– Apa w ap ban m defi. Sa w t al chèche kay frè Sen Lwi Gonzag.

– Se la papa m te voye m lekòl. Bon gade non, ki lè w ap wete zago w sou zo kòtòf malere?

– Pa poze m kesyon.

– Ki lè w ap sispann souse san travayè?

– Pa fouye m, m pa patat.

– Ki jou w ap dekrete lajistis pou tout kretyen vivan?

– Pa poze m kesyon. Ou sonje isit se antre pa soti?

– W ap betize m gen Konbèlann, m gen Bisuit leta, m gen Pye pou pye, m gen Trip fonmi… pwezi se Gate priyè, pwezi se Zèb atè, se wanga, pwezi se maji… M ale kenbe m si w kapab.

Menes Dejoie (Menès Dejwa)

Jiyè 1992

Bon Nouvèl (tradiksyon Georges Castera fè pou yon powèm James Noël; moun k ap chante a se Wooly Saint Louis Jean – Wouli Sen Lwi Jan)

Poto (Pwezi Jòj Kastera, moun k ap chante a se Lody Auguste – Lodi Ogis)