Yon van sèk k ap vante

Yon drapo k ap flote

Yon nasyon k ap chache

Yon manman, yon matant, yon tantin, k ap chache…

Yon nasyon k ap chache ki kote li prale.

Yon panye k ap bouske

Yon kivèt k ap chaje  

Yon vwa fèb k ap kriye…,

Yon laye k ap woule woule, toupatou nan lari….

Yon kò chèch k ap mache… k ap rele…, k ap rale… 

De pye fèb k ap twote, pou yo jwenn ak lavi.

Yo monte, yo desann, yo bwote,

Pou ba pitit lavi, pou ba lavi valè.

Youn – De – Twa – 1000 – 100 mil…

Yon pil, yon bann, yon pakèt…

Y ap mache,

Y ap bouske,

Y ap kouri, pou yo jwenn ak lavi…

Yon lavi san lanvè 

Yon lavi san nandrèt ki kontinye file, tankou zangi nan dlo…

Yon lavi y ap chèche ki ba yo do,

San li pa di yon mo;

Poutan, se yo ki bay lavi

Se yo k ap bay lavi pou Ayiti pa fin peri

Se manman yo ye.

Paul Tulcé (Pòl Tilse)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>